Voortplanting

In een troep zijn de vrouwtjes allemaal familie van elkaar, ze blijven hun hele leven bij elkaar. Een mannetjes is op zijn 4e levensjaar vruchtbaar, bij een vrouwtjes duurt dat iets langer die zijn in hun 5e levensjaar pas vruchtbaar. Als leeuwen paren bijt de leeuw de leeuwin in haar nek. Dit om houvast te houden. De eigenlijke paring duurt maar een paar seconde. De leeuwin snauwt na de paring tegen de leeuw en hij gaat er weer snel vandoor. Vrouwtjes paren gemiddeld om het kwartier als ze loops zijn. (het mannetje paart dan ook wel 30 tot 40 keer per dag). De loopsheid duurt 2 tot 8 dagen. Soms wissel de leeuwinnen in die tijd van partner.

Om bevrucht te worden moet een vrouwtje gemiddeld 150 keer gedekt worden, dit komt omdat de mannetjes zeer zwak zaad hebben, ze zijn bijna onvruchtbaar, wat overgang van vader op zoon er niet beter op word. Maar 1 op de 5 periodes van loopsheid lijd tot bevruchting en omgerekend en met de gevaren van opgroeien van een welp komt uit 1 op de 3.000 paring een welp die ook nog volwassen word, en zich dan kan voortplanten. Leeuwen kunnen meermalen per jaar jongen krijgen, maar na een worp komt de volgende gewoonlijk pas na ongeveer twee jaar, tenzij jongen eerder worden gedood vanwege de macht overname door een nieuwe dominante man. De man dood de welpen bij overname van een troep waardoor de vrouwen hun jongen niet meer hoeven te zeugen en daardoor weer snel loops worden. De draagtijd voor een zwangere leeuwin is 100 tot 120 dagen. Per worp worden 2 a 3 jonge geboren vaak ook meer. Op zich kunnen een leeuw en een tijger  paren. De paring lukt zelfs alleen  de jongen die uit deze combinatie komen zijn zelf niet vruchtbaar.
Picture