uitsterven

De leeuw is bijna uitgestorven en is dus een bedreigde diersoort. Vele mensen jagen op de leeuwen voor hun vacht, ze worden slachtoffer van de landbouw en het wegennet maar ook een reden van hun uitroeiing zijn de volkeren die in en rond de gebieden wonden waar leeuwen voor komen proberen de beesten soms uit te roeien. Omdat de leeuwen hun vee bedreigen.

Leeuwen zijn nog maar op twee plekken Afrika en het Gir-reservaat in India. In Afrika wordt  geschat dat er nog 30.000 tot 100.000 Afrikaanse leeuwen zijn. Waarvan de meeste in Oost-Afrika wonen. Een meer verontrustend aantal komt voor in het Gir-reservaat in India er leven daar nog maar ongeveer 400 Aziatische leeuwen.  

Het Gir-reservaat licht in het zuiden van India en heeft een omvang van 1450 vierkante kilometer. In 1984 waren alle leeuwen in India bijna uitgestorven behalve in het Gir-woud de aantal daalde ook tot de eigenaar, de nawab van Junagardh hij is een inlandse vorst, de leeuwen bescherming gav in 1900. Hij gebruikte het woud waar niemand anders in mocht komen om zelf op de Aziatische leeuwen te kunnen jagen, des ondanks steeg het aantal leeuwen van 100 in 1900 tot 289 in 1926.

Maar het gaat nu niet meer zo goed, er komt steeds meer bevolking met vee, het vee is bezig met het “vernielen” van de Gir-reservaat het echte wild waar de leeuw op jaagt verdwijnt langzamerhand dus de leeuw moet op het vee jagen en dat pikken de bevolking niet. Verder komen er in het Gir – reservaat bijna te veel leeuwen voor waardoor ziektes uitbreken. Zoals de hondenziekte in 1994 die meer dan een derde van de leeuwen het leven kosten. India is dan ook bezig met het opzetten van een tweede reservaat voor de leeuwen Dit reservaat wordt het wildreservaat Kuno genoemd. Andere beschermde gebieden zijn er niet. Door de dichtbevolktheid.  

In Afrika zijn de leeuwen meer verspreid. Het grootste deel bevind zich in het zuidoosten. De leeuwen komen ook daar alleen nog maar in reservaten voor.

De Aziatische en Afrikaanse leeuwen waren niet de enige van hun soort. Er waren vele andere soorten leeuwen deze zijn allemaal uitgestorven. Zoals de Kaapse leeuw die in Zuid Afrika leefde en sinds 1865 is verdwenen, de bergleeuw in in Algerije leefde en is verdwenen sinds 1865, de Perzische leeuw uit Perzie die sinds 1923 niet meer gezien is en de in 1842 uitgestorven Pakistaanse leeuw. 

De Amerikaanse leeuw (Panthera leo atrox) en de cave lion (Panthera leo spelaea) zijn al langer uitgestorven. Beiden levende rond de ijstijd. De Amerikaanse leeuw was de grootste jager en was stuken groter dan de Afrikaanse leeuw.


 
Paragraph.